Voorzitter               : Emma

Penningmeester      : Angelo

Secretaris              : Kevin